Welcome to Administrative Section

Name of Staff

Designation   

Shri. Anil Krishna Salgar Office Supdt./ I.C. Regisrar
Shri. S.D. Khan Head Clerk
Shri. Raju Pandurang Shelake Head Clerk
Shri. Vinayak Suresh Mirje Jr. Clerk
Shri. Sanjay Shivaji Chougule Jr. Clerk
Shri. Digambar Ashok Dalvi Jr. Clerk
Shri. Mangesh Kailas Agre Jr. Clerk
Dilip Shankarrao Shinde Jr. Clerk
Shri.Dipak Gomaji Pradhan Jr. Clerk
Shri. Amol Ishwar Mangal Sr.Clerk
Smt. Asmita Chandrakant Gaikwad Sr.Clerk
Shri. Ramesh Maruti Patil Sr.Clerk
Shri. Madan Shamrao Kawade Sr.Clerk
Sou. Arati Diwakar Joshi Sr.Clerk
Shri. Sunil Maruti Babar Stenographer
Shri. Shrikant Vasant Sadolikar Hamal
Shri. Vinod Mahadeo Redekar Peon
Shri. Dattatraya Kisan Bawadekar Hamal
Smt. Sahebjan Raju Shaikh Hamal
Smt. Susemeri Das Joshef Peon
Shri. Ajit Shivaji Vadar Hamal