Administrative Section

Name Of StaffDesignation
Shri. AnSalgaril KrishnaOffice supdt.
Shri. Sunil Maruti BabarStenographer
Shri. Raju Pandurang ShelakeHead Clerk
Smt. Bharati Bharat DhekaleHead Clerk
Smt. Aarti Divakar JoshiSenior Clerk
Shri. Ramesh Maruti Patil
Senior Clerk
Shri. Praphakar Mallappa Shedbale
Senior Clerk
Shri. Bajirao Sampatrao PatilSenior Clerk
Smt. Hemalata Vilas Bhambure
Senior Clerk
Shri. Madan Shamrao KavadeSenior Clerk
Shri. Dilip Shankarrao Shinde
Senior Clerk
Shri. Sanjay Shivaji Chougule
Jr. Clerk / Clerk-cum-typist
Shri. Vinayak Suresh Miraje
Jr. Clerk / Clerk-cum-typist
Shri.Dipak Gomaji Pradhan
Jr. Clerk / Clerk-cum-typist
Shri. Deepak Dnyanu Patil
Jr. Clerk / Clerk-cum-typist
Smt. Jagdevi Karbasappa Kerurkar
Jr. Clerk / Clerk-cum-typist
Mr. Rahul Dnyandeo Nagargoje
Jr. Clerk / Clerk-cum-typist
Shri. Rakesh Rama Pujari
Jr. Clerk / Clerk-cum-typist
Shri. Amol Ishwar Mangal
Jr. Clerk / Clerk-cum-typist
Shri. Pravin Kashinath Methe
Jr. Clerk / Clerk-cum-typist
Smt. Samidha A. Dhavale
Deputation - DTE
Smt. Sahebjan Raju ShaikhHamal
Shri. Vallabh Sarjerao PatoleHamal
Shri. Ajit Shivaji VadarHamal
Shri. Satish Anant MadhalePeon (ro)
Shri. Shubham Vilas More
Hamal
Shri. Nikhil Sudesh Bayat
Hamal
Shri. Bhausaheb Gitaram Chavan
Watchman