Administrative section

Name Designation
Smt. Mahejabin Ashfaqamad Mhaishale Registrar
Shri. Anil Krishna Salgar Office Supdt.
Shri. Sunil Maruti Babar Stenographer
Shri. Raju Pandurang Shelake Head Clerk
Smt. Bharati Bharat Dhekale Head Clerk
Shri. Bajirao Sampatrao Patil Sr.Clerk
Shri. Madan Shamrao Kawade Sr.Clerk
Sou. Arati Diwakar Joshi Sr.Clerk
Shri. Ramesh Maruti Patil Sr.Clerk
Shri. Praphakar Mallappa Shedbale Sr.Clerk
Smt. Hemalata Vilas Bhambure Sr.Clerk
Shri. Dilip Shankarrao Shinde Sr. Clerk
Shri. Sanjay Shivaji Chougule Jr. Clerk
Shri. Vinayak Suresh Miraje Jr. Clerk
Shri.Dipak Gomaji Pradhan Jr. Clerk
Shri. Deepak Dnyanu Patil Jr. Clerk
Smt. Jagdevi Karbasappa Kerurkar Jr. Clerk
Mr. Rahul Dnyandeo Nagargoje Jr. Clerk
Shri. Pravin Kashinath Methe Jr. Clerk
Shri. Rakesh Rama Pujari Jr. Clerk
Smt. Samidha A. Dhavale Data Entry Operator
Shri. Amol Ishwar Mangal
Sr.Clerk